Startsida

Vad krävs av en ledamot?

Publicerat 2021-03-18

Att vara bolagsstyrelseledamot är ett stort ansvar, som kräver att man är kunnig, påläst och aktiv. Det är också viktigt med en portion civilkurage och goda kunskaper om företagets verksamhet.

Som ledamot i bolagsstyrelsen har du ett viktigt uppdrag. Dels har du ett ansvar för att se till bolagets bästa och verksamheten som helhet. Dels har du som arbetstagarledamot ansvar för att bevaka de anställdas intressen och tala för dem i styrelsen.

När du blivit utsedd till ledamot bör du så snart som möjligt gå PTK:s utbildningar för bolagsstyrelseledamöter.

Ditt uppdrag regleras i lagen om styrelserepresentation för privatanställda och 8 kapitlet aktiebolagslagen. Du kan även läsa mer om uppdraget som arbetstagarledamot hos Bolagsverket.

Vilka krav ställs på dig som ledamot?

För att uppfylla de förväntningar som uppdraget innebär bör du ha:

  • god kunskap om företaget och verksamheten
  • förmåga att kritiskt granska verksamheten
  • viss kunskap i företagsekonomi, juridik och strategi
  • förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.

Det är också viktigt att du har stöd från dina arbetskamrater och fackliga ombud på arbetsplatsen, samt civilkurage och vilja att påverka beslut i styrelsearbetet.

För att stötta dig i din roll erbjuder PTK utbildningar, information och annat stöd.