Om uppdraget försäkringsinformatör

Här finns material för att informera om det fackliga uppdraget försäkringsinformatör på förbundets webbplats. Hjälp till att rekrytera fler personer till detta viktiga uppdrag!

Om rollen som försäkringsinformatör

Att som försäkringsinformatör vägleda kollegorna rätt i pensionssystemet är viktigt och väldigt uppskattat. Rollen som förtroendevald försäkringsinformatör är dessutom lärorik, inspirerande och rolig.

Linda Norrby ansvarig pension- och försäkringsutbildning Här finns text om uppdraget