Omställning – hjälp mellan jobb

PTK har förhandlat fram omställningsavtal för att stötta tjänstemän som riskerar att förlora sitt arbete. Avtalen ligger till grund för trygghetsrådens arbete. Trygghetsråden stöttar även chefer och fackligt förtroendevalda i omställningsprocessen.