Beskrivning av PTK

Publicerat 2021-03-18

Här hittar du beskrivningar av olika längd om PTK som organisation. Har du frågor eller behöver du mer information? Kontakta oss!

Kort text

Den fackliga arbetsmarknadsparten PTK förhandlar kollektivavtal och utbildar privatanställda på uppdrag av 25 fackförbund.

Mellan

Den fackliga arbetsmarknadsparten PTK förhandlar kollektivavtal och utbildar på uppdrag av 25 fackförbund. Deras uppdrag är att förbättra villkoren och öka kunskapen för privatanställda tjänstemän.

Längre text

PTK är en facklig arbetsmarknadspart och består av 25 fackförbund, som tillsammans arbetar för att privatanställda tjänstemän ska ha ett tryggt arbetsliv och en bra pension. Det gör de genom att förhandla kollektivavtal och utbilda inom områdena pension, försäkring, omställning, inflytande och arbetsmiljö. PTK representerar ca 950 000 medlemmar i privat sektor och över 2 miljoner anställda omfattas av deras kollektivavtal.