Röda kuvertet

Den 9 mars 2020 börjar det röda kuvertet att dyka upp i både digitala och fysiska brevlådor runtom i landet. Ta tillfället i akt och hjälp dina kollegor och medlemmar att förstå sin tjänstepension. Ett bra första steg är att logga in på Rådgivningstjänst.se.