Viktigt att värna Trygghetsöverenskommelsen

Publicerat 2023-04-03

Jessica Bagge hade en viktig roll bakom kulisserna under förhandlingarna om ett nytt huvudavtal. Att kommunicera vad de olika förslagen skulle kunna innebära för den enskilde tyckte hon var en av de största utmaningarna. Nu vill hon slå vakt om reformen.

– Utmaningarna under processen var flera, och tempot var ofta högt. Att analysera förslagen och göra dem begripliga för förtroendevalda och medlemmar försvårades av behovet av att bemöta olika föreställningar av vad uppgörelsen skulle innebära, säger Jessica Bagge.

Jessica hade rollen att hjälpa en av huvudförhandlarna, Sveriges Ingenjörers förhandlingschef Camilla Frankelius, under förhandlingarna om ett nytt huvudavtal. Hon hade också i uppgift att fungera som ett nav för förbundets samarbete kring kommunikation med PTK och att samordna information till och från andra förbund i Saco. Hon bidrog, tillsammans med den tidigare kollegan Eskil Tunberg, till att ta fram många av de underlag för kommunikation som PTK använde under förhandlingarna.

– PTK ger tjänstemannaförbunden i privat sektor en stark förhandlingsposition. Genom att förhandla tillsammans kan vi åstadkomma goda villkor för medlemmarna. Dessutom är PTK en viktig arena för att samarbete mellan förbunden, inte minst under förhandlingarna blev det tydligt att vi har många gemensamma utmaningar.

Viktigt att värna reformen

Omställningsstudiestödet finns på plats och praxis håller på att utvecklas för arbetsrätten. Jessica menar att det är viktigt att förbunden och PTK bevakar sina intressen.

– Det finns olika viljor när det handlar om hur reformens ska utvecklas. Ett exempel är om studiestöd ska ges till alla som vill stärka sin ställning eller om det ska riktas mot bristyrken. Det är viktigt att vi tillsammans slår vakt om våra tolkningar och bevakar medlemmarnas intressen.

”Behovet av omställning kommer inte att minska framöver, tvärtom. Reformen är unik ur ett internationellt perspektiv och gör att vi kan möta de stora förändringar som präglar arbetsmarknaden.”

Jessica Bagge

Enhetschef för analays och påverkan på Sveriges Ingenjörer

Något som Jessica skulle vilja uppmärksammades mer på arbetsmarknaden är just omställningsorganisationerna. Det nya omställningsstudiestödet menar hon kompletterar omställningsorganisationernas skräddarsydda och träffsäkra insatser.

– Behovet av omställning kommer inte att minska framöver, tvärtom. Reformen är unik ur ett internationellt perspektiv och gör att vi kan möta de stora förändringar som präglar arbetsmarknaden.

Jessica menar också att utbudet av utbildningar anpassade för yrkesverksamma måste stärkas för att omställningsstudiestödet ska ge effekt. Inte minst när det gäller utbildningarnas flexibilitet.

– I samband med förhandlingarna kände jag att jag ville läsa juridik. När jag väl sökte en distanskurs i arbetsrätt fick jag beskedet att jag hade reservplats 777 och fick inte en av de 30 platserna (trots hyggliga betyg och full poängförtur). Det finns ett starkt sug efter kompetensutveckling bland våra medlemmar, och här måste lärosätena se till att utbildningsutbudet matchar efterfrågan.