Viktigt steg mot att Trygghets­överenskommelsen ska bli lagstiftning

Publicerat 2022-01-27

I dag skickar regeringen förslag till ny lagstiftning om trygghet, omställning och anställningsskydd på remiss till Lagrådet. Det innebär att ytterligare ett steg tas mot historisk reform för trygghet och omställning.

När Lagrådet har granskat förslagen är nästa steg att regeringen ska lägga fram en proposition till riksdagen. När lagstiftningen, förordningarna och de övriga politiska beslut som krävs för att parternas överenskommelse ska bli verklighet kan ett nytt huvudavtal tecknas av parterna. Förslaget är att de nya lagarna ska träda i kraft den 30 juni 2022, och att hela Trygghetsöverenskommelsen ska börja tillämpas den 1 oktober.

– Regeringen har tagit hänsyn till de synpunkter som inkommit samtidigt som lagförslagen är förenliga med parternas överenskommelse. Det är mycket positivt att vi nu är ett steg närmare en viktig reform på svensk arbetsmarknad som gynnar både individen, arbetsgivare och samhället i stort, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

En viktig del av överenskommelsen är omställningsstudiestödet, en helt ny typ av studiestöd för vuxna. Det ger individen möjlighet att vidareutbilda sig senare i livet med upp till 80 procent av lönen, för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet omfattar även den som har en visstidsanställning, projektanställning eller jobbar deltid.

– Behovet av omställning är på många sätt akut för både den enskilde medarbetaren och för arbetsmarknaden i stort. Nu skapar arbetsmarknadens parter och politiken tillsammans förutsättningar för verklig anställningstrygghet, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

Omställningsstudiestödet innehåller ett statligt omställningsstudiestöd med en bidragsdel och en lånedel och ett kompletterande kollektivavtalat stöd. Det kompletterande kollektivavtalade stödet gör det möjligt för stora grupper på arbetsmarknaden att stärka sin kompetens när det behövs, utan att ta lån eller förlora större delen av sin inkomst.

Beräkningarna nedan visar hur stort omställningsstudiestödet kan bli i olika lönelägen utifrån några exempelyrken (medianlöner i privat sektor). Något lika stort stöd har inte funnits tidigare på svensk arbetsmarknad och det ger den som vill stärka sin position på arbetsmarknaden goda ekonomiska förutsättningar till vidareutbildning. Det här visar endast själva bidragsdelen – utöver bidraget finns det möjlighet att ta lån, även för den som också får kollektivavtalat stöd.

Se även gemensamt pressmeddelande från Svenskt Näringsliv, PTK och LO.

Exempelyrke (medianlön)Månads-inkomst Statligt omställnings-studiestöd (bidragsdel)Kollektivavtalat kompletterande studiestöd Totalt omställnings-studiestöd (exkl. lån)
Marknads-undersökare21 60017 28017 280
Medicinsk sekreterare29 50020 4603 14023 600
Ekonomi-assistent31 00020 4604 34024 800
Optiker 37 00020 4604 54725 007
Psykolog43 00020 4607 49027 950
Kommunikatör45 00020 4608 79029 250
Civilingenjör 52 00020 46013 34033 800
Jurist54 00020 46014 64035 100
Ekonomichef65 00020 46021 79042 250
IT-chef68 00020 46023 74044 200
Pilot74 00020 46023 87044 330
Specialist-läkare 77 00020 46023 87044 330