Vision är ny medlem i PTK

Publicerat 2023-01-02

Fackförbundet Vision är ny medlem i förhandlings- och samverkansrådet PTK. Vision har drygt 17 000 medlemmar inom privata verksamheter, som är offentligt finansierade.

PTK är en facklig arbetsmarknadspart med 25 medlemsförbund. Inom PTK samverkar medlemsförbunden i frågor om pension och försäkringar under och efter arbetslivet, inflytande, arbetsmiljö och omställning. Vid föregående årsskifte hade de 25 medlemsförbunden närmare 950 000 medlemmar i privat tjänst. När Vision nu går med i PTK ökar medlemsantalet med ytterligare 17 000 medlemmar, vilket gör Vision till det sjätte största förbundet inom PTK.

– Det här är mycket bra för Visions medlemmar inom privata verksamheter, så som HVB-hem, vårdbolag, avfalls- och energibolag. Genom att ingå i PTK får Vision bättre möjligheter att representera våra medlemmars intressen och vi kan påverka villkoren i viktiga frågor så som pensioner och omställning, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

– Vi har haft ett mycket gott samarbete med Vision när de anslöt sig till huvudavtalet. Det är glädjande att vi nu får välkomna Vision in i PTK-familjen. Inom PTK samverkar medlemsförbunden i förhandlingar om några av de största kollektivavtalen på svensk arbetsmarknad. Det är positivt för vår förhandlingsstyrka att PTK:s förbund nu samlar närmare en miljon medlemmar, säger Martin Linder, ordförande i PTK.

Medlemskapet trädde i kraft den 1 januari 2023.

Kontakt PTK: Emilia Emtell, kommunikationschef: 073-745 36 03.

Kontakt Vision: Förbundsordförande Veronica Magnusson: 070- 746 21 24 eller förhandlingschef Eva-Lotta Nilsson: 070- 584 99 29.