Vision respektive fackförbundet ST har anslutit till Huvudavtalet

Publicerat 2022-07-01

Den 23 juni 2022 anslöt Vision respektive fackförbundet ST formellt till det Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd som PTK och Svenskt Näringsliv skrev under onsdagen 22 juni.

Trygghetsöverenskommelsen är en helhet, där flera delar tillsammans skapar en stärkt anställningstrygghet.

– Vi har hela tiden velat se en så bred överenskommelse som möjligt. Vi välkomnar att både fackförbundet ST och Vision nu har kunnat ansluta sig till huvudavtalet, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

För Visions del berör huvudavtalet cirka 12 000 medlemmar anställda inom privat vårt och omsorg, äldreomsorg och friskolor.

För fackförbundet ST berör huvudavtalet drygt 8 200 medlemmar som är anställda i bolag inom Almega.