Parternas överenskommelse till grund för nya utredningar om anställningstrygghet

Publicerat 2021-01-11

Nu tillsätter regeringen tre bokstavsutredningar i syfte att lagstifta med utgångspunkt i den överenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd som PTK, Svenskt Näringsliv, IF Metall och Kommunal skrev under den 4 december 2020.

Arbetsmarknadsdepartementet skriver i ett pressmeddelande:

”Uppdragen innebär att lämna förslag till hur principöverenskommelsen ska genomföras i de delar som rör anställningsskydd och tillhörande a-kassefrågor och att lämna förslag till hur principöverenskommelsen ska genomföras i linje med parternas förslag i de delar som rör en ny offentlig omställningsorganisation samt de delar som rör ett nytt och parallellt offentligt studiestöd.

Parternas principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd ska ses som en helhet. Frågorna i överenskommelsen har delats upp i tre interna bokstavsutredningar på Regeringskansliet utifrån:

PTK kommer, tillsammans med Svenskt Näringsliv och IF Metall/Kommunal att bidra med expertkunskap till en särskild arbetsgrupp som knyts till utredningarna.

Resultatet från utredningarna ska redovisas senast den 15 maj 2021 och en ny lagstiftning ska kunna träda ikraft före halvårsskiftet 2022. Därefter har parterna förklarat sig beredda att anta det nya huvudavtalet.

– Det är bra att regeringen nu tar nästa steg i att lagstifta utifrån parternas överenskommelse. Överenskommelsen innebär kraftigt förbättrade ekonomiska och praktiska möjligheter till utbildning under arbetslivet – både för den som har ett jobb och för personer som är mellan jobb. Tillsammans med det huvudavtal som parterna därefter är beredda att anta är detta mycket viktig reform som ger Sverige ett helt nytt system för trygghet, omställning och anställningsskydd, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

Individer kommer att kunna stärka sin kompetens under hela arbetslivet. Överenskommelsen innebär också betydande förbättringar av visstidsanställdas möjligheter till omställning och utbildning. Samtidigt upprätthålls balansen mellan parterna, det fackliga inflytandet säkras och godtycke vid uppsägning motverkas.