2016: PTK:s svar på Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser

Publicerat 2016-11-29

PTK har tagit del av promemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser, men begränsar sitt svar till de delar som rör förslag om förändringar av lag om styrelserepresentation för de privatanställda.

Läs remissvaret här.