Brev om minimilöner till Ursula von der Leyen

Publicerat 2020-10-14

Den här veckan skickar företrädare för Arbetsmarknadens EU-råd ett brev kommissionens ordförande. I brevet argumenterar parterna mot ett EU-direktiv om minimilöner.

Brevet tar avstamp i det State of the Union-tal som EU- kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll den 16 september. Företrädarna för Arbetsmarknadens EU-råd, som utgörs av PTK, LO och Svenskt Näringsliv, är kritiska till att direktiv om minimilöner inte avfärdades i talet. Frågan aktualiserades redan innan talet, då parterna gav replik på en debattartikeln i Dagens Nyheter, undertecknad av Ursula von der Leyen. Det parterna lyfter fram i både repliken och i brevet är att ett direktiv oavsett hur det utformas riskerar att störa Sveriges självreglerande kollektivavtalssystem.

Läs brevet i sin helhet på engelska