Parterna vill stoppa EU-förslag om minimilön

Publicerat 2019-11-11

PTK, LO och Svenskt Näringsliv uppmanar nu regeringen att agera mot förslaget att införa minimilöner inom EU. Parterna menar att initiativet hotar lönebildningen.

I en gemensam debattartikel uppmanar PTK, LO och Svenskt Näringsliv regeringen att agera mot förslaget att införa minimilöner inom EU. Förslaget kommer från EU-kommissionens nytillträdde ordförande och parterna menar att initiativet hotar lönebildningen.

Den nya kommissionsordföranden Ursula von der Leyen vill efter att den nya kommissionen har tillträtt lägga fram ett förslag om att införa en europeisk minimilön. Tanken är att minimilönen ska garantera ett värdigt liv oavsett i vilket land en person arbetar.

PTK, LO och Svenskt Näringsliv anser att förslaget äventyrar det väl fungerande svenska systemet, där parterna ansvarar för lönebildningen. De menar också att alla rättsliga initiativ på det lönepolitiska området riskerar att allvarligt störa den svenska arbetsmarknadsmodellen. De undertecknande parterna, som också utgör Arbetsmarknadens EU-råd, vill att regeringen klargör att lönebildning är nationell kompetens och att det är avgörande att förslaget inte blir ett direktiv som ska omsättas i nationell lagstiftning.