2020: PTK kritiska till förslag för ny struktur för arbetsmiljöregler

Publicerat 2020-12-18

PTK har tillsammans med övriga parter på arbetsmarknaden förhållit sig kritisk till förslaget, då parterna befarar att det nya regelverket kan leda till otydlighet vid tillämpningen på arbetsplatserna, och att kostnaderna vid införandet av en ny struktur är kraftigt underskattade. PTK avstyrker förslaget i sin helhet.

Läs remissvaret här.