Kommentar med anledning av att regeringen vill att förändringarna i arbetsrätten ska utgå från parternas överenskommelse

Publicerat 2020-10-29

PTK välkomnar regeringens beslut att en förändring i anställningsskydd om omställning ska ske utifrån parternas överenskommelse.

– Det är bra att regeringen har lyssnat på oss och kommer att arbeta vidare utifrån den överenskommelse som PTK och Svenskt Näringsliv sagt ja till. Det är ett bevis på att fack och arbetsgivare är bäst lämpade att göra upp om de långsiktiga spelreglerna på arbetsmarknaden, och att den svenska partsmodellen har förmåga att skapa hållbara lösningar som gynnar både individen och samhället, säger Martin Linder, ordförande i PTK.

– Nu ska vi analysera situationen och de nya förutsättningarna. Det är en pågående diskussion och vi ser fram emot att få fortsätta arbetet med att ta fram den bästa möjliga lösningen för anställningstryggheten på svensk arbetsmarknad, fortsätter Martin Linder.

Fakta om trygghetsöverenskommelsen
Kompetensstödet innebär ekonomisk ersättning för både korta och längre utbildningar, rådgivning, studievägledning och validering av kompetens.
– Kortvarigt studiestöd för den som vill studera upp till en vecka.
– Kompletterande studiestöd för studier motsvarar 2 terminer.

Kompetensstödet ges till personer som är etablerade på arbetsmarknaden/har arbetat i minst 8 år. Även den som är visstidsanställd eller drabbats av sjukdom omfattas av stödet. Anställda på företag utan kollektivavtal får rätt till ett visst stöd.

Läs mer om överenskommelsen här.