PTK stänger sin webbutik

Publicerat 2020-12-02

Passa på att beställa material innan vi stänger vår webbutik den 11 december. Framöver blir det mesta materialet endast digitalt, material om pension och försäkring flyttar till Avtalat och övrigt material kan du beställa direkt på ptk.se.

I PTK:s webbutik beställer du eller laddar ned handböcker, broschyrer och rapporter inom arbetsmiljö, pension och försäkring, inflytandefrågor samt omställning. Du kan även beställa avtal om ITP, TGL, KTP, omställning, uppfinningar, konkurrensklausuler med mera. De flesta avtalen finns endast som nedladdningsbara pdf-filer.

När vi nu stänger webbutiken kommer du även fortsättningsvis kunna ladda ner pdf-filer från ptk.se och vid behov beställa broschyrer och handböcker från det vi har i lager.

Material om pension och försäkring

Från 2021 övergår en stor del av PTK:s informationsuppdrag om pension och försäkring till det partsgemensamma informationsbolaget Avtalat som startades hösten 2019 på uppdrag av LO, PTK och Svenskt Näringsliv. Arbetet pågår för fullt med att flytta över digital information, trycksaker och kunskap om de privatanställda tjänstemännens behov till Avtalat.

Material som flyttar från PTK till Avtalat:

  • PTK:s handbok om försäkringar
  • Kollektivavtalet försäkrar
  • Häftet om ITP 1
  • Häftet om ITP 2

Passa på att beställa nu om det är något ni vill ha. Allt material är gratis och fraktfritt. Se allt vårt material här.