Självklart att gå PTK:s Diplomutbildning

Publicerat 2023-10-30

Från att inte ha någon aning om hur det var att representera arbetstagarna i företagets styrelse har Martin Pålsson, BioInvent, snabbt vuxit in i rollen. Mycket tack vare PTK:s utbildningar som stöd.

Som ny på BioInvent blev Martin Pålsson tillfrågad om han ville bli arbetstagarledamot i företagets styrelse. Det var för knappt två år sedan och utöver styrelsearbetet har Martin hunnit gå PTK:s bolagsstyrelseutbildningar, senast Diplomutbildningen.

BioInvent är ett forskningsbolag som utvecklar läkemedel. I den internationella styrelsen finns alla stora ägare representerade och de träffas minst fyra gånger per år. En internationell styrelse innebär att en del ledamöter inte är bekanta med den svenska lagen som säger att i företag med fler än 25 anställda har arbetstagarna rätt till platser i styrelsen.

Förutom Martin finns det ytterligare en ordinarie arbetstagarledamot och en suppleant. Det tre kan enkelt sätta sig ner och prata igenom saker före eller efter styrelsemötet eller vid behov eftersom de alla sitter på samma arbetsplats. Engelskan som talas på styrelsemötena är inget hinder eftersom det också är koncernspråket.

– Vi bidrar med kunskap från golvet, allt som rör det dagliga arbetet i styrelsen, svarar Martin Pålsson på frågan om vad arbetstagarledamöterna tar upp på styrelsemötena.

– Utvecklingen av kliniska studier och återrapportering av projekt är andra frågor som vi tar upp.

Utbildningen en bra grund att stå på

Martin fick tips om PTK:s utbildningar från en av arbetstagarledamot som hade mer erfarenhet av uppdraget och anmälde sig direkt till Rollen som bolagsstyrelseledamot.

– Utbildningen gav mig en bra grund som nyvald och vilka rättigheter och skyldigheter jag har. Utan den hade jag antagligen varit helt förvirrad, säger Martin Pålsson.

Nästa utbildningssteg var Förståelse för ekonomi då man bland annat går igenom årsredovisningens delar och resultat- och balansräkningen. Som forskningsföretag går BioInvent ännu inte med vinst. Kursen gav Martin en ökad förståelse för det egna bolagets förutsättningar och utmaningar. Han vet nu vad han ska tänka på och titta efter i samband med de ekonomiska diskussionerna i styrelsen.

Diplomutbildningens två delar är internatutbildning. Martin uppskattar att man träffas på riktigt då det finns mer tid för diskussioner och skapa nätverk. Deltagarna har också startat en Whatsup-grupp efteråt för att kunna hålla kontakt.

”Ylva Peterson och Henrik Emanuelsson är superduktiga lärare som kompletterar varandra bra. De brinner för detta och jag känner att jag alltid kan vända mig till dem om jag behöver stöd. Jag uppskattade att även ett styrelseproffs kom och delade med sig av sina erfarenheter.”

Martin Pålsson

Arbetstagarledamot, BioInvent

Ett mål med PTK:s utbildningar är att deltagarna ska bli stärkta i sin roll. Som arbetstagarledamot tycker Martin att han har fått större förståelse för de beslut som tas på en övergripande nivå, samtidigt som han stärks i sitt dagliga arbete.

– Alla möten unika, man lär sig hela tiden, säger Martin Pålsson, och betonar avslutningsvis vikten av repetition och önskar kortare digitala seminarier i aktuella ämnen och en åter träff med gruppen från Diplomutbildningen.