Snart blir det möjligt att pausa tjänstepensionen

Publicerat 2023-11-21

Vid Pensionsgruppens första möte i oktober kom det glädjande beskedet att det ska bli möjligt att pausa ett påbörjat uttag av tjänstepension. Efter många år av påtryckningar från parterna har Pensionsgruppen äntligen lovat att genomföra de lagändringar som gör det möjligt. Det är bra för de anställda, för arbetsgivarna och samhället.

Allt fler anställda både kan och vill arbeta långt efter 65-årsdagen. Men idag riskerar den som kombinerar jobb och pension en rejäl skattesmocka som tack från staten. När man en gång har börjat ta ut sin tjänstepension går den nämligen inte att pausa om man vill återgå i arbete, till skillnad från den allmänna pensionen.

PTK, våra medlemsförbund och övriga parter har under många år försökt att få till en lagändring som gör det möjligt att göra uppehåll i uttaget av tjänstepensionen. Under pandemin aktualiserades frågan ytterligare, då många äldre som redan börjat ta ut pension gjorde viktiga insatser för samhället när de tillfälligt återgick i arbete. Rapporten om tjänstepensionen ITP som skickades till samtliga riksdagsledamöter 2022 ägnades till stor del åt att beskriva problemet och ge konkreta förslag på åtgärder.

– PTK har under flera år framfört hur viktigt det är att kunna pausa utbetalningarna för att öka flexibiliteten i slutet av arbetslivet. Det är glädjande att vårt enträgna påverkansarbete äntligen har gett resultat, säger PTK:s pensionsexpert Dan Wallberg.

Arbetsgivare, fackförbund, Pensionsgruppen, pensionsbranschen, Pensionsmyndigheten, Riksrevisionen och de politiska partierna har länge varit överens om att lagstiftningen behöver moderniseras för att göra det möjligt att pausa tjänstepensionen. Trots det har beskedet dröjt. Tills nu.

Vid Pensionsgruppens första möte i oktober meddelade äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje att gruppen är överens om att genomföra den lagändring som krävs för att det ska bli möjligt att pausa tjänstepensionen.

– Förslaget innebär att det blir enklare och mer förmånligt för en pensionär att börja arbeta igen utan att drabbas ekonomiskt av höjd skatt på grund av tjänstepensionen. Ytterst handlar det om tre saker; att de som vill och kan arbeta ska kunna göra det, att tillvarata äldres kompetens på arbetsmarknaden och att den som arbetar på så vis stärker sin pension, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Planen är att den nya lagstiftningen ska träda i kraft 2025.

– Vi ser fram emot att Pensionsgruppen nu tar ansvar för att lagändringen genomförs skyndsamt. Det är viktigt för att skapa en flexibilitet i slutet av arbetslivet, säger Dan Wallberg.

Vill du höra mer om PTK:s syn på pensionerna? Lyssna på PTK:s pensionsexpert Dan Wallberg och nationalekonomen Annika Sundén i Pensioner & förmåner-podden.