Ylva på Omstella har koll på omställning

Publicerat 2023-06-19

Tjänstemän inom olika områden studerar nu med de studiestöd som tillkom genom huvudavtalet. Omställningsorganisationerna utvecklar samtidigt sina tjänster för de som vill stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Möt Emma som läser en masterutbildning i socialt arbete och Ylva som ansvarar för nybildade Omstellas tjänster.

Den 1 januari 2023 slog en helt ny omställningsorganisation på svensk arbetsmarknaden upp portarna. Omstella erbjuder omställnings- och kompetensstöd till tjänstemän som jobbar på idéburna och kooperativa organisationer. PTK och Fremia är de parter som står bakom organisationen och sedan starten har ett intensivt arbete bedrivits för att både bygga upp en ny verksamhet från grunden och erbjuda stöd.

– Det nya huvudavtalet innebär att omställningsorganisationerna går från att erbjuda stöd i omställning till att också bidra till att stärka anställda individers kompetens. Det innebär en stor förändring och utmaningen för oss har varit både bygga upp en ny organisation och samtidigt möta efterfrågan på stöd från individer och företag, säger Ylva Hamilton, verksamhetsansvarig för tjänsteleverans på Omstella.

Var tredje person som är i kontakt med Omstella vill söka det statliga omställningsstudiestödet. Resten har sagts upp och får stöd i att ställa om till ett nytt jobb. En grupp som sökt stöd för studier med hjälp av Omstella är lärare som vill utbilda sig till speciallärare. Andra vill helt byta bana eller fördjupa sin kompetens.

”Vi kan bland annat hjälpa till med yttrande till ansökan om omställningsstudiestöd, ytterligare vägledning och kompletterande studiestöd från Omstella.”

Ylva Hamilton

Verksamhetsansvarig för tjänsteleverans på Omstella

– Många som kontaktar oss vet att de vill studera och vad. Förutom att vi hjälper dem med ett yttrande för deras ansökan om omställningsstudiestöd kan vi ge ytterligare vägledning och vi kan också erbjuda ett kompletterande studiestöd från Omstella till de som beviljas omställningsstudiestöd av CSN.

Den som kontaktar Omstella får en fast kontakt med en studie- och yrkesvägledare eller en rådgivare som kan erbjuda både yrkes- och studievägledning. Hjälp med CV, brev och intervjuträning är exempel på annat stöd som går att få.

Omställningsstudiestöd möjliggjorde masterutbildning

En av dem som tagit hjälp av Omstella är Emma Meyerhöffer. Hon arbetar på en ideell organisation och är utbildad socionom. Nu läser hon en masterutbildning i socialt arbete för att fördjupa sin kompetens. Då Omstella inte bildats när det var aktuellt att söka omställningsstudiestöd under hösten kontaktade hon sitt fackförbund. Genom Omstella har hon nu också fått tillgång till kompletterande studiestöd.

– Jag har länge velat vidareutbilda mig och lagt mycket tid på att sätta mig in i vilken utbildning som skulle kunna passa men också hur studieledighet och ekonomi skulle kunna lösas. Omställningsstudiestödet gjorde det möjligt att göra slag i saken nu, säger Emma Meyerhöffer.

”Om fler får upp ögonen för stödet kommer fler att studera. Vidareutbildning är angeläget för alla, och inom många yrken krävs fördjupade kunskaper som inte ryms inom en grundutbildning.”

Emma Meyerhöffer

Studerar en masterutbildning i socialt arbete

Emma upplever att många i hennes omgivning inte känner till det nya omställningsstudiestödet och de övriga möjligheter som det nya huvudavtalet ger när det handlar om att utveckla sin kompetens.

– Det är viktigt att sprida kunskapen om de stöd som går att få. Jag hade valt att studera även om stödet inte funnits, men det hade blivit betydligt svårare. Inte minst ekonomiskt.

Att Emma själv tittade närmare på olika utbildningar och förutsättningarna för att få stöd för studier gjorde att det gick snabbt att få hjälp från Omstella. Detta är också något hon rekommenderar vid sidan av att ta hjälp av sitt fackförbund och sin omställningsorganisation. Att göra läxan är också något som Omstella uppmuntrar till.

– Att vara påläst gör att processen kan gå snabbare, men också att vi kan ge bättre råd kring möjliga vägval. Vi talar inte om för de som kontaktar oss vad de ska göra. I stället fungerar våra rådgivare som bollplank och ger vägledning som kan underlätta vägen till utbildning eller ett nytt jobb, säger Ylva Hamilton.

Stärkt kompetens är viktigt för alla – under hela arbetslivet

Ylvas råd är också att inte se kompetensutveckling som en engångsinsats, utan något som behöver ske genom hela arbetslivet.

– Jag tycker att det är viktigt att inte sluta att ställa sig frågan vad jag som individ behöver för att fortsätta att vara relevant på arbetsmarknaden. Alla behöver kompetensutveckla sig och i och med omställningsstudiestödet är möjligheterna till utbildning bättre än någonsin.

Även Emma ser ett behov av att fler vidareutbildar sig och menar att omställningsstudiestödet är en viktig reform som underlättar det.

– Om fler får upp ögonen för stödet kommer fler att studera. Vidareutbildning är angeläget för alla, och inom många yrken krävs fördjupade kunskaper som inte ryms inom en grundutbildning.

Ylva Hamiltons tre tips för den som vill stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Ta hjälp av en rådgivare för att få stöd i att orientera dig mellan olika alternativ för att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. Studier kan vara en väg, och här finns många olika alternativ att välja mellan, men det är bra att inte låsa sig vid en plan. En rådgivare kan tipsa om andra vägar till utveckling i yrkeslivet.

Inventera din kompetens för att tydliggöra vad du kan och vad du har för erfarenheter. Genom en inventering blir det lättare att se om kompetensen behöver fyllas på, men också hur din kunskap kan översättas till andra branscher eller yrken.

Stärk dina nätverk. Berätta för människor att du skulle vilja byta jobb och att du söker något nytt. Ta också kontakt med personer som arbetar inom området och ställ frågor om yrket. Testa att skicka in spontanansökningar, och använd LinkedIn för att få nya kontakter.

PTK:s omställningsorganisationer

TRR är en av Sveriges äldsta omställningsorganisationer som ägs av PTK tillsammans med Svenskt Näringsliv. Sammanlagt är omkring 35 000 företag med drygt 1,1 miljoner anställda anslutna till TRR.

Trygghetsrådet TRS är en kollektivavtalad stiftelse som bildades 1972, när arbetsmarknadens första omställningsavtal tecknades i Sverige. Grunden för TRS verksamhet är omställningsavtalet mellan PTK, Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst. Sammanlagt är det omkring 5 000 organisationer och företag med drygt 65 000 anställda som omfattas av TRS omställningsavtal.

Omstella bildades hösten 2022 i samband med att PTK och Fremia tecknade Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. Sammanlagt är det omkring 2 700 organisationer och företag med omkring 40 000 anställda som omfattas av Omstellas omställningsavtal.

Läs mer om omställningsorganisationerna här.