Vi firar kollektivavtalets förmåner

Publicerat 2023-03-09

Den 17 mars är det kollektivavtalets dag. Nio av tio anställda omfattas av kollektivavtal, men många vet inte vilka förmåner kollektivavtalet ger. Vad sägs till exempel om möjligheten att plugga ett helt år med 80 procent av lönen eller en dubbelt så hög pension? Fira kollektivavtalets dag med oss!

Du som omfattas av något av de kollektivavtal som PTK förhandlat om med våra motparter kan skatta dig lycklig. Eller vad sägs om tjänstepension med låga avgifter som för vissa blir den största delen av den totala pensionen, möjlighet att få extra ekonomiskt stöd mellan jobb, gratis karriärrådgivning och plugga ett helt år med 80 procent av lönen? Ja, och så får du också extra pengar om du blir sjuk, råkar ut för en arbetsskada eller om det värsta inträffar och din familj behöver ekonomiskt stöd.

Vi tycker att alla dessa förmåner är värda att uppmärksamma! Medlemsförbunden inom PTK arbetar ständigt för att förhandla fram balanserade lösningar som fungerar både för dig som anställd och för arbetsgivarna – det är styrkan i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Och när vi har förhandlat klart ser våra gemensamt ägda bolag till att du får ta del av resultatet. PTK representerar 25 förbund med närmare en miljon medlemmar. Genom att förhandla tillsammans kan vi nå bättre villkor för medlemmarna och för alla som omfattas av våra kollektivavtal.

Tjänstepensionen ITP:s många fördelar

PTK tecknar avtal om tjänstepensionen ITP, som utgör ett helt centralt komplement till den allmänna pensionen för att du ska kunna leva på din pension. I ITP ingår också en sjukförsäkring som ger ersättning till den som är sjuk, oavsett anledning, och ekonomiskt skydd till familjen. Nytt för i år är bland annat att vi har höjt åldern för intjänande av tjänstepensionen ITP från 65 till 66 år.

Nya stöd för studier ökar tryggheten

Den som hamnar mellan jobb har sedan 50 år tillbaka haft möjlighet att få stöd i omställning från TRR och TRS. Stödet är helt frivilligt, men varför tacka nej till extra pengar utöver a-kassan, stöd att hitta ett nytt jobb, personlig vägledning och möjlighet till betald utbildning? Från och med den 1 oktober 2022 har stödet i omställning kompletterats med kompetensstöd genom Trygghetsöverenskommelsen – så att även du som är anställd har möjlighet att på eget initiativ studera för att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden. Stödet omfattar även fler grupper än tidigare, och är en del av en historisk reform som stärker tryggheten på arbetsmarknaden. PTK:s omställningsorganisationer TRR (Svenskt Näringsliv och PTK), TRS (Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK) har även fått sällskap av ett nytt bolag, Omstella, efter att vi tecknat ett nytt huvudavtal med Fremia.

Kollektivavtal ger fördelar hela arbetslivet

Tjänstepensionen och omställningsavtalen är några av de största kollektivavtalen där PTK är förhandlande part, men vi bär också avtal inom arbetsskadeförsäkring, uppfinningar och utveckling på jobbet. Här hittar du alla våra avtal, och här kan du läsa mer om hur kollektivavtal fungerar och alla dess fördelar.

Besök Avtalat för mer information

Avtalat informerar om de kollektivavtal som PTK, LO och Svenskt Näringsliv tecknar. Är du privatanställd tjänsteman och vill veta mer om dina förmåner? Då kan du gå in på avtalat.se/kollektivavtaletsdag. Där kan du få rådgivning om dina pensionsval, boka in dig på gratis webbinarium, eller be Avtalat att komma till din arbetsplats och informera.

Illustratör: Christina Hägerfors.