Kollektivavtal

Kollektivavtal är ett smart sätt att försäkra alla anställda på arbetsplatsen, skapa ett tryggt arbetsliv och vara en bra arbetsgivare.

Pensionsplagiaten

Privatanställda tjänstemän som arbetar på företag utan kollektivavtal kan få flera tusen kronor lägre pension än de som har kollektivavtal. Skillnaden är så stor att man kan säga att kollektivavtalad tjänstepension är originalet och alternativen är dåliga plagiat.

Läs mer om rapporten

Pension

ITP ger mer pension för pengarna