Val och villkor inom KTP

Inom kooperationens område omfattas du antingen av tjänstepensionen ITP 1, eller av KTP 2. Här kan du läsa om vad som gäller för dig och vilka val du kan göra.

Enligt huvudregeln tjänar man in ITP 1 eller KTP 2 + KTPK beroende på vilket år man är född. Födda 1981 eller senare får ITP 1 och födda 1980 eller tidigare får KTP 2 och KTPK. (Det finns dock några undantag, till exempel kan arbetsgivare som skaffat kollektivavtal efter 2008 låta alla sina anställda gå in under ITP 1.)

Oavsett vilken form av KTP du har finns det möjlighet att påverka sparandet genom att bestämma hur premierna ska förvaltas.

ITP 1 – premiebestämd tjänstepension

ITP 1 är premiebestämd. Det innebär att arbetsgivaren varje månad betalar in en premie som utgör en bestämd andel av lönen, till den anställdes tjänstepension. Andelen är olika stor i två olika inkomstskikt. Du som har ITP 1 väljer själv var och hur premien ska förvaltas. Du kan välja en traditionell försäkring eller en fondförsäkring. Minst hälften ska placeras i en traditionell försäkring. Du gör dina val genom valcentralen Collectum.

ITP 1 grundar sig på inkomsten från (tidigast) 25 till 66 års ålder (fram till 31 dec 2022 gäller 65 år). Om du fortsätter att arbeta längre kan du dock komma överens med din arbetsgivare om att pensionspremier ska fortsätta att betalas in.

Du kan även välja ifall du vill flytta ditt pensionskapital, ha ett återbetalningsskydd kopplat till din försäkring och/eller ett extra familjeskydd. Du kan läsa om de här valmöjligheterna inom ITP 1 på Collectums webbplats.

KTP 2 – förmånsbestämd tjänstepension

KTP 2 är en förmånsbestämd pension. Det innebär att storleken på pensionen du ska få ut är bestämd redan från början, som en viss procent av din lön. Arbetsgivaren ska sedan betala den premie som behövs för att finansiera den pension som din lön anger att du ska ha. Det är Folksam som sköter om förvaltningen av din KTP2.

Utöver din förmånsbestämda KTP 2 har du också en del som kallas KTPK. Det är däremot en premiebestämd försäkring där du kan välja själv hur den ska förvaltas. Hos Folksam kan du välja mellan att låta Folksam förvalta din KTPK-premie eller välja att själv bestämma hur förvaltningen ska ske genom att välja mellan ett antal utvalda fonder. Premien som inbetalas för din KTPK är 2,1 procent av den avtalade lönen.

Du som har KTP 2 har också ett obligatoriskt familjeskydd vilket innebär att din familj får två förhöjda prisbasbelopp per år i fem år om du skulle avlida innan du går i pension. Den kostnaden betalar din arbetsgivare.

Du kan avstå från familjeskyddet om du inte tycker det finns något behov och då går kostnaden för detta över till din KTPK-pension som en extrainbetalning. Vill du i framtiden ha tillbaka ditt familjeskydd kan du behöva fylla i en hälsoförklaring som Folksam skickar till dig. Folksam ska då godkänna att du får tillbaka familjeskyddet. Om du däremot gifter dig eller skaffar barn så behövs ingen hälsoprövning om anmälan kommer in inom ett år från den förändrade familjesituationen.

Försäkringsskydd inom KTP 2 och ITP 1

Inom både ITP 1 och KTP 2 har du sjukpension till och med det år du fyller 66 år (fram till 31 dec 2022 gäller 65 år) ifall du skulle bli långvarigt sjuk.

Du omfattas också av TGL, tjänstegrupplivförsäkring. Det utbetalas som ett engångsbelopp till dina efterlevande om du skulle avlida. Har du frågor om TGL så ska du vända sig till Collectum om du har ITP 1 och till Folksam om du har KTP 2.Utöver detta finns även Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, ifall du skulle skada dig på arbetet. Det är Afa Försäkring som ansvarar för den och som kan svara på frågor om försäkringen.

Uttag av tjänstepensionen KTP

ITP 1 och förmånsbestämd KTP 2 kan kan du ta ut livslångt eller under en begränsad tid om minst 5 år. KTPK kan också tas ut under en begränsad tid (minst 2 år) eller livslångt.

Normalt betalas KTP ut från 65 års ålder. Men du kan också välja att ta ut din tjänstepension tidigare eller senare, helt eller delvis.