Trygghetsrådet TRR

Läs mer om omställningsavtalet

Beställ
Trygghetsrådet TRR arbetar med att stötta medarbetare, som blir uppsagda på grund av arbetsbrist eller riskerar att bli det, på deras väg mot ett nytt jobb. Och det går bra. Nästan alla får ett nytt jobb, startar eget företag eller påbörjar längre studier.

TRR är en av Sveriges äldsta trygghetsorganisationer och ägs av PTK tillsammans med Svenskt Näringsliv. TRR är ett resultat av ett omställningsavtal, som slöts mellan dessa parter 1974. Syftet är att stötta privatanställda tjänstemän som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist till nytt jobb.

Omställningsavtalet fyller ut lagstadgade ersättningar och a-kassa till 70 procent av tidigare lön.Genom avtalet får anställda också råd, stöd och vägledning att hitta nytt arbete. TRR:s arbete visar goda resultat där nästan alla får ett nytt jobb. 9 av 10 arbetssökande får nytt jobb, startar eget företag eller påbörjar längre studier.

Över 35 000 företag med sammanlagt 950 000 medarbetare är anslutna till TRR. Enligt omställningsavtalet är det TRR som sköter verksamheten och hjälper både anställda och företag med omställning. De ger även stöd till fackligt förtroendevalda under omställningsprocessen.

För anställda

Anställda kan både få omställningsstöd och avgångsersättning – AGE om de uppfyller vissa kriterier, som ålder och anställningstid.

Vilka företag är anslutna?

Det finns drygt ett tiotal trygghetsråd i Sverige och TRR är det största. Enklaste sättet att ta reda på om ett företag är anslutet är att slå in organisationsnumret på TRR:s webbplats.

För fackliga företrädare

Till TRR kan även förtroendevalda vända sig i samband med omställning. Att vara facklig företrädare kan i sådana situationer vara svårt och därför ger TRR konkret stöd bland annat genom utbildning.

Lokal överenskommelse

Vill företaget av någon anledning inte använda sig av TRR:s omställningstjänster kan företaget träffa en lokal överenskommelse (§ 13) med fackklubben eller de fackliga företrädarna.

I de fall man gör en lokal överenskommelse om att inte anlita TRR, utan istället begär ekonomiskt stöd för att anlita en annan leverantör av omställningstjänster, innebär det också att man går miste om vissa förmåner som TRR erbjuder:

  • TRR gör alltid en individuell bedömning av varje persons behov.
  • TRR ger stöd under två år.
  • TRR ger efterskydd.
  • Rätt att återkomma till TRR:s omställningsstöd (gäller för en person som fått ett nytt jobb, men inom ett år känner sig tvingad att säga upp sig från den anställningen).

FAKTA - TRR Trygghetsrådet

TRR Trygghetsrådet är en icke vinstdrivande stiftelse med drygt 40 års erfarenhet av att stötta företag, medarbetare och fackliga representanter vid omställning. TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 35 000 företag med sammanlagt 950 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR.