Förslag till regler för tjänstepensionsföretag som tar liten hänsyn till parterna

Publicerat 2020-05-15

I ett remissvar till Finansinspektionens förslag till ändrade föreskrifter om tjänstepensionsföretag menar PTK att förslaget hindrar arbetsmarknadens parter från att förvalta och utveckla de kollektivavtalade tjänstepensionerna.

PTK anser att större hänsyn bör tas till de kollektivavtalade tjänstepensionerna i Finansinspektionens förslag till föreskrifter. I de kollektivavtalade tjänstepensionerna bestäms inte förmånerna av tjänstepensionsföretagen utan genom avtal som ingås av arbetsmarknadens parter.

PTK uppmärksammar särskilt förslagets betydelse för valcentralerna i de kollektivavtalade tjänstepensionssystemen. För att administrera de kollektivavtalade tjänstepensionerna har arbetsmarknadens parter etablerat valcentraler som tar hand om många uppgifter som annars försäkringsföretag eller arbetsgivare måste utföra. Valcentralerna bidrar till stora kostnadsbesparingar vid hanteringen av tjänstepensionerna. Finansinspektionen tar enligt PTK:s uppfattning inte tillräckligt stor hänsyn till valcentralernas roll, utan utgår från att tjänstepensionerna hanteras som andra försäkringar vid ett försäkringsbolag. Detta riskerar att leda till oklarheter för hur de kollektivavtalade tjänstepensionerna kan administreras.

I remissvaret kritiserar PTK också också den regelgivningsteknik som myndigheten använder sig av. Den går ut på att myndigheten i sina föreskrifter hänvisar till EU-förordningar. Därmed minskar förutsättningarna att i föreskrifterna ta hänsyn till de förhållanden som råder för de kollektivavtalade tjänstepensionerna i Sverige. Risken är därmed stor att vi får ett regelverk som blir svårt att tillämpa.

Läs remissvaret här

Dan Wallberg

Pensionsexpert

08-440 85 34

070-555 58 34

Tomas Bern

Ombudsman /jurist

08-440 85 38

070-786 02 39